Om Rydebäck

Rydebäck idag

"Känner du alla här i Rydebäck?", frågade mina något förvånade besökare. "Alla säker ju Hej!"

Det där med ett hej till alla när man möts på gångvägarna här i Rydebäck är något originellt, något speciellt. Det hänger kvar från de tidigare åren härute, slutet på 1960-talet, början på 1970-talet då alla kände sig som nybyggare som hörde ihop.

Sedan dess har byn byggts ut, blivit litet mer av en förortsstad. Småhusen, radhusen, de säregna atriumhusen har fått nya grannar, höghus som sticker upp höjden i varierad grad. Grannskapsandan finns kvar, vi vill alla visa att vi är Rydebäcksbor.

Byn har vuxit på många sätt. Den har fått fler restauranger. Skolorna har med den växande folkmängden vuxit ut både med fler lokaler och fler stadier. Förskolebarn i färgglada västar kommer i små klungor kanske på väg till vårt egna bibliotek.

I väster ligger Öresund, en vacker syn både en het sommardag och en stormig höstkväll. Från öster hörs långtradarnas sus och rälsljudet från Pågatåg eller Öresundstrafik.

Havet och vägarna blir en naturlig gräns för Rydebäck.

Text: Pelle Arhnstedt


Västra gränsen - stranden vid Öresund

Västra gränsen - stranden vid Öresund


Norra gränsen. Backarna vid golfbanan, mark som tidigare ägdes av Rydebäcks Gård. Vattendragen framför golfklubben var tidigare lertag för Rya Tegelbruk.

Norra gränsen. Backarna vid golfbanan, mark som tidigare ägdes av Rydebäcks Gård. Vattendragen framför golfklubben var tidigare lertag för Rya Tegelbruk.


Östra gränsen idag - med sikt mot havet över järnvägen vid Rydebäck station

Östra gränsen idag - med sikt mot havet över järnvägen vid Rydebäck station


Södra gransen vid Fortunavägen. Värmdögatan till höger och Vindögatan till vänster med Heabäcken slingrande överst på bilden. (tidig 1990-tal) Foto: Curt Palmaer

Södra gransen vid Fortunavägen. Värmdögatan till höger och Vindögatan till vänster med Heabäcken slingrande överst på bilden. (tidig 1990-tal) Foto: Curt Palmaer


Flygbild av Rydebäck från 1980-talet med Storövägen tvärs över bilden och ön Ven i bakgrunden. Alnögatan syd om Ytterövägen är fortfarande obebyggt. 
            Backarna söder om Heabäcken syns till vänster. Rydebäcks Allé intill radhusen till höger syns tydligt och taket på Rydebäcks Gård skymtas genom träden nära sundet

Flygbild av Rydebäck från 1970-talet med Storövägen tvärs över bilden och ön Ven i bakgrunden. Alnögatan syd om Ytterövägen är fortfarande obebyggt. Backarna söder om Heabäcken syns till vänster. Rydebäcks Allé intill radhusen till höger syns tydligt och taket på Rydebäcks Gård skymtas genom träden nära sundet. Bilden är kopierad från ett diapositiv utlånat av Anders Bengtsson