Sponsorer och samarbeten

Rydebäcks Museiförening strävar efter samarbete med många partner för att åskådliggöra ortens historia på en så bred front som möjligt. Under de sista två decennierna på 1800-talet och första på 1900-talet samlades hela den danska kultureliten på gården. (Se: Gäster på gården 1881 – 1894.) Traditionen att umgås under trevliga former fortsatte under 1900-talet. Här en maskerad. Även den danske kungen blev gäst, inbjuden av hovjägmästare Christoffer Hage.

Byalaget

Museiföreningen kommer att bidra med dåtids- och nutidshistorisk information till Byalaget vid behov.

Bussresor, Turistbesök

Museiföreningen ställer gärna upp och håller föredrag i samarbete med lokaler restauranger och förringar.  

RIF Rydebäcks Idrottsförening

Museiföreningen hjälper föreningen med försäljning av midsommarmärken för att täcka kostnader för midsommarfirandet och med överskottet stödja ungdomsverksamheten i klubbstugan. RIF i sin tur stödjer nu museiföreningen genom att bidra till föreningens verksamhet med en del av inkomsterna som musiföreningen har fått in genom försäljningstillfällen. Ett år blev det praktiskt stöd genom inköp av en modell av Rydebäcks Gård som hade tillverkats av en gymnasieelev, Felix Johansson, som nu finns i föreningens/muséets ägo. Vi tackar RIF för att de sponsrar föreningen.

Träffpunkt Rydebäck

Museiföreningen ställer upp med olika föredrag om Rydebäcks historia vid behov. Diskussionerna kommer att påbörjas snart om möjligheten att ge ut en ny utgåva av boken “Rydebäck – från leråker till höghus” genom museiföreningens försorg.

Samarbetsorganisationen

Rydebäcks museiförening ingår i en samarbetsorganisation där nästan 20 små muséer/arkiv inom Helsingborg organiserar träffar varje år. Syftet är att lyfta fram varje föreningens verksamhet och diskutera frågor som är gemensamma för alla föreningar. Det är viktigt att vi är enade då manga små föreningar kämpar för sin fortlevnad. Länkar till de olika föreningar som har webbsite.

Samarbete med kulturutövare i Helsingborg stad

Helsingborgs Kulturförvaltning och Kulturmagasinet på Fredriksdal stödjer verksamheten genom råd och stöd på ett praktisk plan. Hittills har vi fått avslag från vår ansökningar om att få hyresstöd. Möjlighet finns att söka bidrag för olika kortsiktiga projekt. När Rydebäcks Museiförening är klar med sin website måste den länkas till Helsingborgs kulturwebb.

Undervisning/föredrag

Innan museet stängdes genomfördes många besök av Rydebäcks skolbarn. Lärarna till barn i andra klass vill inte gå mist om möjlighet för skolbarnen att uppleva muséet. Förhoppningen är att återskapa muséet snart. Lämpliga lokaler är svårt att hitta men inkomstbringande aktiviteter, stödmedlemmar och sponsorstöd kommer att underlätta sökandet. Intresserade organisationer kan beställa föredrag genom vår kontaktsida.

Rydebäcks Bibliotek

1. Museiförening har hängt gamla bilder från livet på Rydebäcks Gård ovanför bokhyllorna i biblioteket. Utförlig information om varje bild finns tillgänglig och en sammanställning av information over utställningen och övriga bilder som finns vid olika platser samhället kan köpas för bara 20:-.

2. Historisk vandring "Rydebäcks samhälle 50 år - Rydebäcksområdet 12 000 år" – i bibliotekets regi – start: torget framför biblioteket lördag 12 mars klockan 11 

Vi i Rydebäck

50 historiska berättelser har genom åren publicerats i Vi i Rydebäck. Vi är evigt tacksamma för det fina samarbetet vi under denna tid haft med Lena Sundström  
Nu när muséet tillfälligt är stängt, har vi ändå kunnat berätta vidare att Rydebäck är inte bara ett nybyggarsamhälle – men har en fantastisk historia!

Du finner artiklarna här.