Rydebäcks historia

Många Helsingborgare tror att Rydebäck är ett nybyggarsamhälle. Faktum är att Rydebäcks historia sträcker sig långt bakåt och börjar egentligen när inlandsisen drog sig tillbaka. Detta kan visualiseras genom att dela in historien i 4 separata faser:

Forntid & medeltid

Åskådliggörs genom utgrävningar genomförda a Riksantikvarieämbetet Syd samt privata fynd. Läs mer.

Tegelbrukens historia

Sträcker sig emellan år 1622 och 1920. Sammanlagt 3 tegelbruk: Rydebäcks tegelbruk, Rya tegelbruk och Nytorp tegelbruk

Rydebäcks försvarslinjer

För att skydda Sverige emot dansk invasion under 1700-talet byggde Karl den XII upp en försvarslinje av skansar längstmed den Skånska kusten .
Rydebäcks tegelbruk ansågs såpass viktig att 2 skansar uppfördes där. (länk till bildkarta:Karl den XII Skansar)
Den ena finns än idag att beskåda vid Fortunas norra spets. Den andra som låg invid Gammelgården, nordväst om Rydebäcks gård finns ej kvar. Läs mer

Rydebäcks Gård

Gården byggdes år 1854 av Carl Holtfreter. Gården ägdes sedan av två danska medborgare, Vilhelmine Heise (bosatt där mellan år 1880-1912) och Hovjägmästare Christoffer Hage (bosatt där mellan år 1912-1947).

Efter detta hyrde Greve Gösta Wachtmeister gården av sterbhuset efter Christoffer Hage.
Gården köptes år 1963 av Skånska Cement Byggnads AB och Göran Bengtssons Byggnads AB. Greve Wachtmeister hyrde gården av byggbolagen fram till år 1975, då han flyttade till Vallåkra.

Efter en tillfällig hyresgäst var gården obebodd fram till år 1997 då Stefan Hjertmer köpte gården och påbörjade en pietetsfull renovering. Gården är idag q-märkt och de tillhörande längorna är k-märkta.