Rydebäcks försvarslinjer

Eftersom området runt Rydebäck under många år var såpass värdefullt fanns där ett stort behov av att skydda kusten mot intrång. Härnedan följer lite information om KARL XIIs skansar i Rydebäck samt Per Albinlinjen. Till vänster finns en del övrig nedladdningsbar information.

KARL XIIs SKANSAR VID ÖRESUND, skrivet av P. H. Enger, är en del av information i FORNVÄNNEN som gavs ut 1940. Här i finns information om skansarna i Rydebäck.

Den 1700-tals försvarslinjen skyddade det svenska kusten mot intrång västerifrån. Rydebäcks ena skans finns bevarat och ligger i anslutning till norra Fortuna. Det har “utvikt” flanger som gav möjlighet för en bredare bevakning av eventuella fiender. Rydebäcks tegelbruk var en viktig varksamhet som behövde skyddas.

Rydebäck hade flera skansar. En som låg längre norrut i närheten av Gammelgården har numera helt försvunnit.

Resterna av en möjlig skans kan ses invid grillgropen bakom Sjöstugorna mellen Rydebäck Gård och Fortunaby (en tidigare statarlänga som innehöll 4 bostäder).

Information om Skansen finns även bland artiklarna i Vi I Rydebäck_2009-5.s15_Art 7


En bild på hur Rydebäcks Skans ser ut idag

Villa Skansen byggdes 1994 av den danska skådespelaren Emil Poulsen på mark han köpte av vännen Vilhelmine Heise. Villan uppfördes på samma mark där försvarsskansen låg kvar. Han bodde i Villa Skansen med sin familj på sommrarna och högtider fram till 1908 då han blev sjuk och hade svårt att resa over till Sverige. Huset och marken såldes då tillbaka till Fru Heise som under sina sista år i livet öppnade huset för lungsjuka barn från Köpenhemn. (Tidigare hade barnen under sommarmånaderna fått bo i Gammelgården under tillsyn av en enögd gammal dam.)


Skiss av Villa Skansen ritat av Sven Stenvåg, som även författat artiklarna om Skansen och Nytorps tegelbruk i tidningen Fortuna Posten. Dessa finns att läsa som nedladdningsbara dokument här till vänster.

Fakta & text: Gunnel Arbin Sjöberg

Skånelinjen eller som den fick heta i folkmun – Per Albinlinjen – är ett av Sveriges största fästningsbyggen. Sammanlagt hade den 1063 värn som allesammans var uppförda i betong med 3-400 meters mellanrum. Av dem ligger ungefär 25 i Rydebäck/Fortuna-området. Åtskilliga är nu förstörda men ca 800 finns ännu i behåll. Beredskapsmuseet i Djuramossa utanför Viken har fått i uppgift att hålla 14 i stånd. Värnen ligger i en linje från Båstad till Blekinge

Linjen var avsedd att stoppa ett tyskt anfall, fastän detta aldrig sades rent ut. Men med de tyska blixtanfallen på våra grannländer Danmark och Norge i april 1940 var det inte så egendomligt att man även i Sverige fruktade en tysk attack. Sundet är ju smalast vid Helsingborg, så där fanns också en andra försvarslinje. Av den kan man se spår av vid Essenska villan bredvid Donationskyrkogården i Helsingborgs centrum. Villan är nu som bekant hem för studentkåren på Campus Helsingborg.

Något som inte är allmänt känt är det nät som skulle hindra allierade ubåtar från att ta sig in i Öresund. Det utgick från danska sidan med byggdes snart ut även från den svenska kusten. De bojar som höll den uppe kan man se på kajen i Viken och i flera trädgårdar som dekorationer. Byggandet var ju ett klart brott mot Sveriges neutralitet men den fläckades ju också av de s.k. permittenttransporterna, vapenleveranser till trupperna i Norge och transiteringen av division Engelbrecht midsommaren 1941. Ubåtsnätet revs upp omedelbart efter krigsslutet.

Några incidenter som rör värnen i Rydebäck är inte kända men i det närliggande Ålabodarna fastnade flera tyska lik i fiskenäten utanför hamnen, vilket en gammal man berättade för mig i början av 1980-talet. Det var troligen sjömän som omkommit i en minsprängning.

Ett av 25 värn längst Rydebäcks kust