Rydebäck i bild & skrift

Rydebäcks Museiförening har många bilder från tidigt 1900-tal och framåt. I samlingarna finns även många böcker. Dessa är tillgängliga för att visa bredden på Rydebäcks historia och ge möjlighet till forskning.

Fortuna idag - Fortunavägen möter Fortuna Strand och markerar gränsen mellan de två gamla byar.


En tidningsbild från 1966 då de första husen på Särögatan blev klar för inflyttning (de 6 hus längst till vänster). Vägarna var inte asfalterad och det var lerigt och besvärligt vid regnväder. Startbutiken vid allén kom inte förrän flera månader senare. Det var inte de bästa förhållanden för de småbarnsfamiljer som flyttade dit men en bra gemenskap byggdes upp och alla hjälpte varandra. Bilden visar ett ovanligt perspektiv på det nya samhället med golfbanans backar bortom Marbäckens trädbevuxna, slingrande färd mot Ålabäcken och havet. Den gamla allén syns tydligt.

Till vänster så ser ni artiklarna i Vi i Rydebäck listade med sitt artikelnummer.

Här nedan finner ni el lättare beskrivning om vad som återfinns i artiklarna.

 1. Istiden - varför så mycket lera

 2. Kastanjträdet

 3. Rydebäcks Kvarn

 4. Den gamla lanthandeln

 5. Gamla landområden och vattendrag (bl a karta med åkernamn)
 6. Från lantbrevbärare till post I butik
 7. Redutten & Skansen (Augusti 2009)
 8. Bäverhuset
 9. Tycho Brahe (december 2009)
 10. Katslösamannen
 11. Historien om ett foto (Betbryggan I Fortuna)
 12. Maraboufabrik I Rydebäck?
 13. Fornfynd kring Rydebäck
 14. Kort om Rydebäcks Gård (med Modellen)
 15. Jul på moster Willes tid
 16. Känd dansk kompositör gästade gärna Rydebäck
 17. Gamla kartor visar Tegelbruket
 18. Rydebäcks sista smed
 19. Spännande hålgropsstenar
 20. Museets Stenålderssamlingen
 21. Frågeformulär: Vad kan du om Rydebäcks historia?
 22. Romerska soldater och solgudsdyrkan
 23. Fyra värdefulla tapeter har funnits på Rydebäcks Gård
 24. Hagesläkten
 25. Bouppteckning efter Anna Maria Holtfreter
 26. Viktiga årtal kring Rydebäcks Gård
 27. Amelie Posses ungdomsår I Rydebäck
 28. Stenåldersredskap I samlingarna
 29. Rydebäcks Tegelbruk under den danska tiden
 30. Rydebäcks vattentyngda lera
 31. Statarlivet på Rydebäcks Gård
 32. Blomsterprakt kring Rydebäcks Gård
 33. Nils Limås – Rydebäcks Gårds sista bonde
 34. Två långhus hittades i Rydebäck
 35. Wessmans mölla – en skvaltkvarn
 36. Tapeterna på Rydebäcks Gård
 37. Tregelbruket hade kungligt tillstånd (pdf-fil saknas)
 38. Grundaren till Rya Lanthandell (pdf-fil saknas)
 39. Vraken vid Rydebäcks kustlinje (pdf-fil saknas)
 40. Vad hände med vrakgodset?
 41. Djuromsog och djurmisshandel
 42. Mer om djuren vid Rydebäcks gård
 43. Villa Skansens uppförande och fall
 44. Byggnaderna kring Rydebäcks Gård
 45. Stubbamöllan och hur Rya kvarn kom till. (Minnesberättelser av mölnaren Harald Hermansson)
 46. Rya Kvarns fortsatta öde. (Minnesberättelser av mölnaren Harald Hermansson)
 47. Är Rydebäcks museum historia? (pdf-fil saknas)
 48. Kvarnverksamhet på Kapellyckan (Minnesberättelser av mölnaren Harald Hermansson - pdf-fil saknas)
 49. Handelsbodar I Fortuna (pdf-fil saknas)
 50. Bäckar, hus och vångar ur ett Rydebäcks historisk perspektiv (pdf-fil saknas)