HJÄRTLIGT VÄLKOMNA TILL ÅRSMÖTET

2016-02-20

Årsmöte 2016 Torsdagen den 17 mars kl 19 i Rydebäcksskolans matsal

Alla är välkomna!
Möjlighet finns att teckna sig som medlem på mötet.

Efter sedvanlig handlingar välkomnar vi arkeolog och inspiratör Ricky Wrentner som arbetar mycket med skolbarn. Han är baserad på Fredriksdal och har stor kunskap om stenåldern och hur man kan visualisera den tiden. Vi kommer att få en inblick i hans arbete genom föredraget:

“Minnet av stenåldern -­‐ mina observationer av barn och deras relation till stenåldern.”

Man kan även ställa frågor till föreningen eller komma med förslag om fortsatt arbete.