HJÄRTLIGT VÄLKOMNA TILL ÅRSMÖTET

2017-03-28

Tisdagen den 28 mars kl 19 i Rydebäcksskolans matsal - Alla är varmt välkomna!

Möjlighet finns att teckna sig som medlem på mötet.

Föreningen lyfter fram Rydebäcks historia från leråker till modernt
samhälle. Vi arrangerar bl a träffar med skolorna så barnen lär historien.

Vid årsmötet deltar Sven Jensen ordförande i Skånes
hembygdsförbund, med redogörelse för förbundets verksamhet.

Vi kommer att få reda på vilka fördelar Museiföreningen får om vi blir medlemmar i förbundet.


Vi får även besök av Byalagets ordförande, Ingvar Pettersson, som berättar om planer på ett projekt där man kan söka EU-pengar genom LEADER för en fritids-anläggning intill strand-kiosken. Inom projektet kan det finnas möjlighet att inrymma ett museum.

Har Du frågor eller vill veta mer, eller har frågor som Ni vill ta upp på
Årsmötet, ta kontakt senast den 21/3 med ordförande Jenny Aspenberg.

Epost: aspenberg@telia.com
Tel: 042-22 20 39

Alla är som sagt varmt välkomna!


•    Verksamhetsberättelsen och mötesprotokollen för arbetsår 2016 finns intill fönsterbordet mot torget i Biblioteket.


Logga Rydebacksmuseum